Aktuelt

NYT – Afstemningen

 

Til medlemmerne af Bakkekammens garageforening

 

Afstemningen vedr. garagerne er nu afsluttet og alle 15 medlemmer af garageforeningen har stemt.

Resultatet blev:

6 medlemmer stemte for en tilbagebetaling 0 år tilbage

8 medlemmer stemte for en tilbagebetaling 5 år tilbage

1 medlem stemte blankt

Der er således flertal for, at der sker tilbagebetaling 5 år tilbage (regnet fra den 02.03.2017 hvor årets generalforsamling blev afholdt).

Medlemmer, der har haft udgift i forbindelse med stormskade på garagetage inden for de seneste 5 år (regnet fra den 02.03.2017 hvor årets generalforsamlinåg blev afholdt), bedes senest den 1. juni sende dokumentation for den faktiske udgift, som man som medlem har haft, til kasserer Thomas i nr. 31, gerne på mail: bakkekammen31@gmail.com

Tilbagebetaling sker snarest muligt efter den 1. juni.

Kontakt gerne Thomas, hvis der er spørgsmål vedr. dokumentation mv.

 

/Mvh bestyrelsen

 

 

 

Arbejdsaftenen torsdag den 20. april

 

Så blev det  forår og tid til årets første arbejdsaften på Bakkekammen.

Det var en torsdag, vi var ikke så mange og det var bidende koldt. Men vi fik startet på sæsonen, lavet det nødvendige før løvspring og spist nogle lækre pølser som Jan ristede til os på grillen.

/Jørn

 

Loppemarked  20. maj  kl. 11 -15 på Bakkekammen

 

 

Der vil være boder med alt hvad gemmerne gemmer på og lidt mere. Alle er velkomne til at sætte en bod

 

Det vil forgå på det grønne område ved indkørslen til Bakkekammen. Kom glad og kig eller få solgt ud af kælderens skatte.

Opsætning af boder startet kl. 10.

Der vil blive lavet en begivenhed på facebook man kan tilmelde sig og dele i sit netværk. Vi laver også et banner der bliver sat op ugen op til.

Hvis ikke der er noget i gemmerne eller man lige står og mangler noget, så kom alligevel til en hyggestund med kaffe og kage.

Vi glæder os til en hyggelig dag på Bakkekammen.

 

Hvis der er spørgsmål eller kommentarer så skriv til Bakkekammen31@gmail.com

 

/Bestyrelsen

Projektet  belysning i garagerne er omtalt under forslag / i gang

 

Et menu-punkt under Officielt til registreringer af vedligehold

 

Det ville være dejligt at kunne slå op: Hvornår fik garagerne sidst påsvejset tagpap, har der været indsivende vand …

Hvilken håndværker blev der brugt og til hvad – og kan han anbefales ???

Jeg trænger til at få pudset væggene i garagen. Er der andre der også trænger til det, for så kan vi måske slå os sammen om det  ??

Alt relevant kan samles her i en slags database, f.eks. i et skema under  Officielt / Bygninger /Garager

 

/Jørn


Nyt menu-punkt

 

Nye menupunkter vil i nærmeste fremtid komme på hjemmesiden, nemlig henholdsvis Igangværende og Uafsluttet,  placeret under punktet Forslag.

Uafsluttet drejer sig om sager, der kommer op år efter år og tilsyneladende  løber ud i sandet.  Eller gør de ?

En slags status / reminder til bestyrelse og  medlemmer, der  har startet noget op som er værd at huske.

Igangværende: Her kan man følge hvad der sker.

/Jørn


Panik – afløbet tilstoppet !

 

 

Så skete det igen og indenfor kun  en måned: afløbene aldeles tilstoppet.

Der blev ringet på 86220800 til Jydsk Kloak, Service, der  ankom i deres enorme slamsuger. Og en halv time senere var proppen fjernet efter en kraftig spuling under dækslet i kælderhalsen.

Jeg måtte naturligvis spørge om det var noget vi kunne regne med at opleve i vort hus også, om der var systematik i tilfældene.

Men nej, der kunne ikke gøres noget forebyggende, tilstopningen kunne ske når som helst og ofte uden nogen tilsyneladende grund.

 

/Jørn

 


Den officielle hjemmeside

 

Et hjemmeside-udvalg bestående af 2 bestyrelsesmedlemmer samt webmaster har igennem det seneste halve år gennemgået og bearbejdet hjemmesiden på en række punkter.

Det er blevet muligt at password-beskytte indhold, som kun angår beboerne, såsom referater, telefonlister, personlige indlæg.

Hjemmesiden er fra nu af den officielle hjemmeside for Grundejerforeningen Bakkekammen og Garageforeningen Bakkekammen.

Bestyrelsen takker Jørn (webmaster) for den store indsats og det flotte stykke arbejde.

 

/Bestyrelsen (Hanne)

 

Og hjemmesiden vil efter generalforsamlingen  blive gjort indekserbar (synlig) for Google.

Det sker  når webmaster endnu engang har foretaget en kritisk gennemgang af indholdet og beboerne har givet udtryk for deres mening.

 

/Jørn


Vedligehold af Rundingen

 

 

 

I efteråret var der enighed om i Haveudvalget, at klippe bevoksningen til på det rette tidspunkt. Det rette tidspunkt var i første omgang efteråret hvor undertegnede fjernede samtlige elm af hvilke en del viste umiskendelige tegn på Elmesyge.

Februar er  tidspunktet for hassel, der skæres ned til roden for  igen  at vokse op til pæne og harmoniske buske.

Hyld er et kapitel for sig: Den har det med at skyde voldsomt i vejret og bidrage til en uharmonisk og strittende bevoksning. Den behandles individuelt, så vi får det pæneste ud af den.

Endelig er der fjeldribs og rynket rose. Størrelsen er ideel, så de beskæres i bredden i de tilfælde, hvor de er til gene og breder  sig ud på asfalten.

 

/Jørn

 

Børn på Bakkekammen

 

sommerfest2016

 

Jeg glæder mig altid over kvarterets søde børn og da jeg fik et billede fra årets sommerfest, skulle det da  på forsiden.

Det er mange år siden, vi selv havde børn i kvarteret, men vi kan ikke lade være med – som dengang – at se muligheder for legepladser.

20160911_094158

 

Vor yngste datter bor i et børnerigt kvarter på Frederiksberg og der har man inddraget et smalt stykke jord  mod gaden til en attraktiv legeplads.

Jeg har tit nævnt, at jeg gerne vil støtte initiativerne her i kvarteret, både med penge og arbejdskraft.

I den sammenhæng: Har man nogensinde tænkt over, at vi har adgang til et dejligt skov-areal mod syd ?

Denne jungle kunne da være pragtfuld for børnene at bygge huler i !

Og jeg tror bestemt, at kommunen vil være imødekommende overfor konstruktive idéer.

Hvad med at nedsætte et legeplads-udvalg der kan kulegrave mulighederne – også økonomisk ?

 

/Jørn

 

Udvendig vedligehold

 

Garagerne

 

Et stadig aktuelt og uløst spørgsmål vedr. garagerne blev behandlet ved den kommende generalforsamling (i 2017).

Redaktøren af denne hjemmeside har skrevet et indlæg med hans personlige holdning til sagen.

Den kan findes under indlæg til højre på denne side.

 

/Jørn

 

Sommeren er ovre …sol-con-gafas

… men vi lader Hannes glade sol stå lidt på skærmen endnu. Før vi ved af det, er den igen aktuel.

 

/Jørn

 


 

Igen, igen  …. og så igen

 

Nærværende hjemmeside er skrevet af undertegnede på egen foranledning og for egen regning.

Efter at være flyttet tilbage til kvarteret efter 20 år i København, savnede jeg et værktøj der kunne  knytte beboerne sammen og derfor opsatte jeg en opslagstavle et centralt sted samt skrev en hjemmeside, dedikeret kvarterets beboer og afskærmet mod den mest udbredte søgeautomat:  Google.

Hjemmesiden har været i funktion i 3 år  og blev ved den seneste generalforsamling i foreningen livligt debatteret.

Jeg noterede mig kritiske kommentarer men vil benytte lejligheden til at understrege, at hjemmesiden  er tænkt som en opslagstavle hvor alle frit kan ytre sig, indenfor lovens rammer. Den skal ikke gengive et glansbillede af et kvarter men vise hvordan  det er reelt. Hvis hjemmesiden derved kan bidrage til at gøre kvarteret bedre er målet nået.

Det er på ingen måde   min tanke at beholde ansvaret for hjemmesiden. Når jeg føler, at tiden er inde overdrager jeg den  til bestyrelsen og min rolle kan herefter  være, at foretage tekniske tilpasninger, udover naturligvis som alle andre at forfatte indlæg.

 

/Jørn

 

 

   

 

2 Comments to Aktuelt

  1. Kommentarer efterlyses af beboerne …

    Brug enten denne facilitet eller email under “Send email”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *