Aktuelt


     Generalforsamling 2018

i Bakkekammens grundejerforening og garageforening

Generalforsamlingen afholdes i Vejlby Kirkes sognegård

tirsdag den 20. marts 2018 fra kl. 19.30.

Dagsorden og regnskab omdeles senest 14 dage før.

Hvis der er emner, et medlem ønsker på dagsordenen, så send det

til Hanne i nr. 27 (formand) senest den 25. februar, gerne på mail:

hanne@jorvang.dk

Vi ses!

Mvh bestyrelsen

 


Godt Nytår !

 

 

 

Webmaster ønsker Bakkekammens beboere  et rigtig godt nytår.

 

 

 

 

 


 

 

Det mest frygtindgydende Halloween-græskar må vist tilskrives Asta og Sigurd i nr. 27 !

 

/Jørn

Bevoksningen i rundingen

“Rundingen” danner grænsen mod Bakkegårdsvej og dermed har begge grundejerforeninger et ansvar for  vedligehold.  I forbindelse med at Bakkegårdsvej har valgt at foretage en kraftig beskæring af bevoksningen på de 3 sider der vender væk fra os, er man blevet enig om at tale om en fælles vedligehold af den 4. side, den der grænser op til os. Mødet blev afholdt mandag den 11. september.

En ung og sympatisk “gartner” som Bakkegårdsvej allerede har kontakt til og har gode erfaringer med deltog, de to grundejerformænd samt Ulla og Jørn fra Bakkekammen.

Der var forbløffende enighed parterne imellem, Bakkegårsvej var faktisk endda glad for vor tætte bevoksning der skærmede dem mod projektørerne fra forbikørende biler på Bakkekammen.

Gartneren havde tænkt sig at foretage bekæringen én gang årligt men ville i øvrigt udarbejde et skriftligt oplæg som vi kunne vurdere før han beslutter sig for at tage fat.

/Jørn


 Hul i asfalten

 

 

En tidlig morgenstund i sidste halvdel af november blev kvarteret vækket af en voldsom larm. En gravemaskine gravede sig igennem et par meter fyld helt ned til den sorte muld herunder, for her lå nemlig vandrørene.

Brandhanen på hjørnet ved indkørslen skulle væk kunne jeg få at vide, men hvorfor egentlig vidste arbejdsmændene ikke. De gjorde bare deres arbejde.

Et par dage efter var en overordnet  ved at rydde op på stedet. Han forklarede, at bandhanen blev fjernet, da brandbilerne nu om dage er så store, at de selv kan medbringe den nødvendige væske,  der godt nok fortsat er  vand men med tilsatte kemikalier, der gjorde slukningen mere effektiv.

Og ved at fjerne brandhanerne fik man elimineret “døde” lommer,  der kunne forurene det friske drikkevand.

 

/Jørn

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gadelygterne udskiftet

 Så blev der vor tur til at få nye gadelygter.

De nye er af LCD-typen, bruger kun halvdelen af hvad de gamle brugte af strøm og er langt mere driftssikre.

De forventes at have tjent sig ind på kun 7 år.
Samtlige gadelygter blev udskiftet på godt og vel en halv dag. 

De udførte arbejdet så nænsomt, at jeg løb i kælderen efter kolde øl til hele sjakket. De måtte dog ikke drikke i arbejdstiden, fik jeg oplyst, men måtte gerne tage med hjem.

Og det fik de lov til.

 

/Jørn


Man køber et hus – efter nogle måneder står der et nyt !

 

 

Amanda og Jonas har gjort det rigtige: De købte et ældre hus, rev alt overflødigt ned , smøgede ærmerne op og tog fat. Af ruinerne rejste der sig en flunkende ny/gammel bolig med atmosfære og  indrettet præcist som de ønsker sig det.

Webmaster vil prøve at  følge byggeriet og  sammenstykke bygge-eventyret som en billedserie  –  fra gammelt til nyt  –  som det udvikler sig sommeren over. Byggeriet forventes afsluttet  til august.

Artiklen kan findes findes under punktet  Billedgalleri / Bakkekammen 41A .

Indflytningen skulle ske inden jul.

 

/ Jørn

 


Indvendig reparation af garagerne

Mange af garagerne trænger til besøg af en håndværker, der er ikke mindst brug for at få fuget de blotlagte mursten.

 

Værst står det til nederst i skillevæggene. I et konkret tilfælde målte jeg med en tommestok ikke mindre end  4 cm ind til fast mørtel og hvis noget tilsvarende er tilfældet fra naboens side, så er det ikke langt fra, at muren “svæver”.

Susanne Moth har kontakt til en god murer der kan gennemgå garagerne.

…..

Ovenstående blev slået op i sommer, men ingen reagerede.  Jeg selv ville såmænd gerne gå en runde og tilbyde fugning, MEN: Jeg er ikke murer og en fugning ville således blive udført af en amatør !

Nogle af de skader jeg har set, er desuden af en sådan karakter, at en fagmand nødvendigvis må  tage stilling til dem  og derfor vælger jeg at tage sagen op til generalforsamlingen i marts og foreslå, at vi i fællesskab får en fagmand til at besigtige garagerne indvendigt.

 

/Jørn

 


Nyt fra Gamle Dage

 

Det amerikanske luftvåben var på pletten, da der begyndte at ske noget på Bakkekammen i midten af 50’erne. Var Bakkekammen en fremskudt russisk base ?

Hvem kan finde sin egen parcel på billedet ? Bakkekammen 37  er angivet med en grøn knappenål !

Det er let at se de nybyggede rækkehuse på Bakkegårdsvej, Tove Hansens hus og nederst til højre de 2  fritliggende huse…

Læs videre under Gamle Dage / Bakkevænget.

 

 /Jørn


 Mobibliotek

Kom forbi mobiblioteket ved Bakkekammen  41 A og snup en læsefavorit 😀

/Jonas i nr. 41a

 


Forårs-piger

 


Afstemningen om garage-vedligehold

Der henvises til indlæg hvor punktet er uddybet.

 


Arbejdsaftenen torsdag den 20. april 2017

 

Så blev det  forår og tid til årets første arbejdsaften på Bakkekammen.

Det var en torsdag, vi var ikke så mange og det var bidende koldt. Men vi fik startet på sæsonen, lavet det nødvendige før løvspring og spist nogle lækre pølser som Jan ristede til os på grillen.

/Jørn

 Projektet  belysning i garagerne er omtalt under forslag / i gang

 

 


Et menu-punkt under Officielt til registreringer af vedligehold

 

Det ville være dejligt at kunne slå op: Hvornår fik garagerne sidst påsvejset tagpap, har der været indsivende vand …

Hvilken håndværker blev der brugt og til hvad – og kan han anbefales ???

Jeg trænger til at få pudset væggene i garagen. Er der andre der også trænger til det, for så kan vi måske slå os sammen om det  ??

Alt relevant kan samles her i en slags database, f.eks. i et skema under  Officielt / Bygninger /Garager.

Jeg vil prøve at tage det op ved generalforsamlingen til foråret.

 

/JørnPanik – afløbet tilstoppet !

 

 

Så skete det igen og indenfor kun  en måned: afløbene aldeles tilstoppet.

Der blev ringet på 86220800 til Jydsk Kloak, Service, der  ankom i deres enorme slamsuger. Og en halv time senere var proppen fjernet efter en kraftig spuling under dækslet i kælderhalsen.

Jeg måtte naturligvis spørge om det var noget vi kunne regne med at opleve i vort hus også, om der var systematik i tilfældene.

Men nej, der kunne ikke gøres noget forebyggende, tilstopningen kunne ske når som helst og ofte uden nogen tilsyneladende grund.

 

/Jørn

 


Den officielle hjemmeside

 

Et hjemmeside-udvalg bestående af 2 bestyrelsesmedlemmer samt webmaster har igennem det seneste halve år gennemgået og bearbejdet hjemmesiden på en række punkter.

Det er blevet muligt at password-beskytte indhold, som kun angår beboerne, såsom referater, telefonlister, personlige indlæg.

Hjemmesiden er fra nu af den officielle hjemmeside for Grundejerforeningen Bakkekammen og Garageforeningen Bakkekammen.

Bestyrelsen takker Jørn (webmaster) for den store indsats og det flotte stykke arbejde.

 

/Bestyrelsen (Hanne)

 

Og hjemmesiden  bliver gjort indekserbar (synlig) for Google.

Det sker når det skønnes hensigtsmæssigt og indtil da får man kun adgang til hjemmesiden når man kender det konkrete navn på siden.

 

/Jørn


Vedligehold af Rundingen

 

 

 

I efteråret var der enighed om i Haveudvalget, at klippe bevoksningen til på det rette tidspunkt. Det rette tidspunkt var i første omgang efteråret hvor undertegnede fjernede samtlige elm af hvilke en del viste umiskendelige tegn på Elmesyge.

Februar er  tidspunktet for hassel, der skæres ned til roden for  igen  at vokse op til pæne og harmoniske buske.

Hyld er et kapitel for sig: Den har det med at skyde voldsomt i vejret og bidrage til en uharmonisk og strittende bevoksning. Den behandles individuelt, så vi får det pæneste ud af den.

Endelig er der fjeldribs og rynket rose. Størrelsen er ideel, så de beskæres i bredden i de tilfælde, hvor de er til gene og breder  sig ud på asfalten.

 

/Jørn

 

 

/Jørn

 


 

Igen, igen  …. og så igen

 

Nærværende hjemmeside er skrevet af undertegnede på egen foranledning og for egen regning.

Efter at være flyttet tilbage til kvarteret efter 20 år i København, savnede jeg et værktøj der kunne  knytte beboerne sammen og derfor opsatte jeg en opslagstavle et centralt sted samt skrev en hjemmeside, dedikeret kvarterets beboer og afskærmet mod den mest udbredte søgeautomat:  Google.

Hjemmesiden har været i funktion i 4 år  og blev ved den seneste generalforsamling i foreningen endnu engang livligt debatteret.

Jeg noterede mig kritiske kommentarer men vil benytte lejligheden til at understrege, at hjemmesiden  er tænkt som en opslagstavle hvor alle frit kan ytre sig, indenfor lovens rammer. Den skal ikke gengive et glansbillede af et kvarter men vise hvordan  det er reelt. Hvis hjemmesiden derved kan bidrage til at gøre kvarteret bedre er målet nået.

Det er på ingen måde   min tanke at beholde ansvaret for hjemmesiden. Når jeg føler, at tiden er inde overdrager jeg den  til bestyrelsen og min rolle kan herefter  være, at foretage tekniske tilpasninger, udover naturligvis som alle andre at forfatte indlæg. Interesserede kan dog allerede nu begynde at øve sig. Der er oprettet en test-hjemmeside og den giver jeg gerne adgang til og kan hjælpe medlemmerne i gang.

 

/Jørn

 

 

   

 

4 Comments to Aktuelt

  1. Kommentarer efterlyses af beboerne …

    Brug enten denne facilitet eller email under “Send email”

  2. Jonas Voss Rasmussen siger:

    Tusind tak for en fin hjemmeside 🙂

  3. Jonas Voss Rasmussen siger:

    Kom forbi mobiblioteket ved Bakkekammen 41 A og snup en læsefavorit 😀

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *